Erasmus+2022/ Projekt pn.: Europejska Praktyka krokiem do sukcesu

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynamy krótkoterminowy projekt KA-122-VET na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

W ramach projektu zostaną wysłani uczniowie w dwóch grupach do Republiki Czeskiej – Lanskroun wraz z opiekunem na dwa tygodnie oraz do Szwecji – Malmo wraz z dwoma opiekunami na trzy tygodnie.

KRYTERIA NABORU w ramach programu Erasmus+

do projektu pn. „Europejska Praktyka krokiem do sukcesu”,

o numerze: 2021-1-PL01-KA122-VET-000017337

KRYTERIA NABORU:

 1. Złożenie przez kandydata wniosku o udział w projekcie, punktowane będzie uzasadnienie chęci uczestnictwa w projekcie – 1 pkt.
 2. Udział w konkursach zawodowych lub językowych:

szkolny – 1 pkt./ powiatowy – 2 pkt./ wojewódzki – 3 pkt.

 1. Konkurs świadectw/ocen semestralnych uczniów ( za I semestr 2021/2022):

– wszystkie przedmioty zawodowe – 1-6 pkt.

– język angielski- 1-6 pkt.

– ocena z zachowania- 1-6 pkt.

– średnia ocen: 2 – 1 pkt., 3 – 2 pkt., 4 – 3 pkt., 5 – 5 pkt., 6 – 6 pkt.

 1. Opinia wychowawcy na temat zaangażowania ucznia w życie klasy i szkoły: 1-3 pkt.
 2. Kultura osobista, brak nałogów, opinia wychowawcy klasy: 1-3 pkt.
 3. Frekwencja na zajęciach:

90-100%          -5 pkt.,

80-89%            -4 pkt.

70-79%            -3 pkt.

60-69%            -2 pkt.

50-59%            -1 pkt.

 1. Pochodzenie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym:
 2. a) do 500 zł. /osobę miesięcznie – 3 pkt. (kryterium dochodowości) ;
 3. b) od 501 do 1000 zł. /osobę – 2 pkt. (kryterium dochodowości) ;
 4. c) od 1001 do 1500 zł. /osobę – 1 pkt. (kryterium dochodowości) ;
 5. d) powyżej 1501 zł. / osobę – 0 pkt. (kryterium dochodowości) ;
 6. e) oświadczenie o wielodzietności, niepełnosprawności – 3 pkt.

Uczniowie mają prawo odwołać się (w formie pisemnej)  od decyzji w terminie 7 dni.

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby znajdującej się na liście zakwalifikowanych uczestników jej miejsce zajmie kolejno pierwsza osoba z listy rezerwowej. Taka forma rekrutacji jest jak najbardziej sprawiedliwa i skuteczna. Pozwala dosyć szczegółowo określić uczestnika a co za tym idzie wybrać ucznia, który w pełni zasługuje i podoła zadaniu, które stawia udział w realizowaniu stażu. Chcemy, aby uczestnicy stażu zdali sobie sprawę, że postęp techniczny, wprowadzanie nowych materiałów i technologii wymaga aktywnego uczestnictwa w procesie doskonalenia. W tym zakresie uczestnictwo w projekcie będzie wspierać ich wejście na rynek pracy poprzez poznanie nowych technologii, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, podniesienie wiedzy ogólnej, zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły, rozwój zdolności interpersonalnych. Pobyt na praktykach za granicą w warsztatach szkoleniowych będzie na plus.

SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

 1. Duda Artur – Kierownik szkolenia praktycznego/ koordynator projektu
 2. Zielińska Małgorzata – Przewodnicząca Katedry Przedmiotów zawodowych
 3. Dobrowolska Małgorzata – Przedmioty technik hotelarstwa
 4. Świtalska Roksana – Przedmioty technik usług fryzjerskich/ fryzjer
 5. Lewandowska Katarzyna – Pedagog szkolny
 6. Artymiak – Jezik Agata – Język angielski
Bookmark the permalink.

Comments are closed.