Erasmus+

W dniach od 13czerwca do 1 lipca 20 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie uczących się  na kierunkach : kucharz ( szkoła branżowa I stopnia ) , technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych  wyjechało do Szwecji w ramach projektu ,, Europejska praktyka krokiem do sukcesu” . Projekt był realizowany m. in. przez Malmo/ Szwecja , ze środków programu Erasmus+ , sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, akcja Ka122- VET- Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących sie i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Celem wyjazdu jest : zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego.  Ma na celu przygotowanie młodych osób do wykonywania przyszłego zawodu, a także ich zapoznanie z funkcjonowaniem rynku pracy.

Program Erasmus +  to program edukacyjny działający w Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest wspieranie kształcenia i szkolenia zawodowego studentów i pracowników uczelni wyższych. Oferuje wiele możliwości zarówno osobom pracującym z młodzieżą, jak i studentom, ponieważ powstał w wyniku połączenia aż siedmiu innych programów w ramach europejskiej współpracy. Niewiele osób wie, że Erasmus+ dotyczy nie tylko wyjazdów dla studentów uczelni wyższych, ale obejmuje też wyjazdy kadry akademickiej, szkolenia i kursy dla nauczycieli czy wyjazdy na praktyki dla uczniów szkół branżowych.

Głównym celem programu Erasmus+, oprócz edukacji szkolnej i ciekawych programów edukacyjnych jest także działanie na rzecz wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Oferta kształcenia i szkolenia w ramach Erasmus +  skierowana jest zarówno organizacji, w tym ośrodków analitycznych, instytucji badawczych, szkolnictwa wyższego, jak i firm prywatnych, ale również do osób fizycznych w różnym wieku.

Praktyki w ramach międzynarodowej współpracy organizowanej przez Unię Europejską można odbyć w różnych miejscach, np.:

  • Firmach,
  • Placówkach naukowo-badawczych,
  • Organizacjach non profit,
  • Uczelniach,
  • Jednostkach administracji państwowej,
  • Instytucjach użytku publicznego, jak biblioteki czy muzea.

Na praktyki organizowane przez Erasmus Plus można jechać do 27 krajów Unii Europejskiej, do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz do Macedonii Północnej, Serbii i Turcji.

Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie będą mogli zwiedzić piękna Szwecję, poznać szwedzką  kulturę i obyczaje , a przede wszystkim pogłębić swoja wiedzę i doświadczenie zawodowe.

 

Na początek krótka relacja z podróży do Szwecji i pierwszych dwóch dni pobytu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.