Monthly Archives: Sierpień 2020

PRACA SZKOLNEJ BIBLIOTEKI W CZASIE KORONAWIRUSA

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. T. KOTARBIŃSKIEGO W DZIERŻONIOWIE W WARUNKACH PANDEMII COVID-19   Postanowienia ogólne: Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie  będą mieli możliwość korzystania z biblioteki szkolnej … Czytaj więcej

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ZS NR 2 IM. T. KOTARBIŃSKIEGO W CZASIE KORONAWIRUSA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCA NA CELU ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. PROF.T.KOTARBIŃSKIEGO W DZIERZONIOWIE OBOWIĄZUJĄCA OD 1 WRZEŚNIA 2020R. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz ograniczenia liczby kontaktów – na terenie … Czytaj więcej

FUNKCJONOWANIE SZKOLNEGO INTERNATU W CZASIE KORONAWIRUSA

Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii COVID-19 na terenie internatu Zespołu Szkół Nr 2 im . T. Kotarbińskiego, ul. A. Mickiewicza, Dzierżoniów.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. T. KOTARBIŃSKIEGO W Dzierżoniowie W CZASIE EPIDEMII I NA … Czytaj więcej

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła):   Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy … Czytaj więcej

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

Ze względu na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w formie spotkań klas z wychowawcami. Uczniowie powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki). HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021 GODZ. 8.00 3 AT- Technik hotelarstwa, … Czytaj więcej