Harmonogram rekrutacji uczniów do szkoły w nowym roku szkolnym 2020 /2021

Rejestracja w systemie. Wybór szkół. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły- 15 czerwca – 10 lipca ( godz. 15.00)

Złożenie świadectwa ukończenia szkoły oraz innych wymaganych dokumentów . Wprowadzenie do systemu ocen ze świadectwa ukończenia szkoły – od 26 czerwca- 10 lipca ( godz. 15.00)

Złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty. Wprowadzenie do systemu wyniku egzaminu ośmioklasisty. Ewentualna zmiana wyboru szkół /oddziałów – złożenie nowego wniosku o przyjecie do szkoły – 31 lipca – 4 sierpnia ( godz. 15.00)

Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do szkół średnich – 12 sierpnia.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów dokumentów ( świadectwa i wyniku egzaminu) – 13- 18 sierpnia ( godz. 15.00)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół – 19 sierpnia.

Rekrutacja dodatkowa poza systemem ( w przypadku wolnych miejsc) – 19- 31 sierpnia ( godz. 15.00)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.