WOJEWÓDZKI KONKURS SPRAWNY W ZAWODZIE – KUCHARZ

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzono 22 marca br. wojewódzki etap konkursu „Sprawny w zawodzie – kucharz”. Wzięli w nim udział uczestnicy z ośmiu jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP z Dolnego Śląska – uczniowie ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych. Kulinarny konkurs swoją obecnością zaszczyciła Pani Mariola Skorupka – Kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania DWK OHP oraz przedstawiciele instytucji sprawujących patronat honorowy nad konkursem w osobach Katarzyna Juruś – Kierownik placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ząbkowicach Śląskich oraz Zbigniew Nieć – inspektor placówki terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich.

Hufiec Pracy w Dzierżoniowie reprezentowali uczniowie ZS nr 2 w Dzierżoniowie: Marta Kowcz i Maciej Roppel, którzy zajęli IV miejsce w konkursie.

W ramach konkursu 16 młodych kucharzy z jednostek OHP z województwa dolnośląskiego na początku rozwiązało test obejmujący pytania z zakresu technologii gastronomicznej, zasad żywienia, wyposażenia technicznego zakładów gastronomicznych oraz przepisów BHP, a następnie prezentowało swoje umiejętności kulinarne.
Część praktyczna obejmowała przygotowanie zestawu obiadowego składającego się z faszerowanej piersi drobiowej, surówki Colesław oraz ziemniaków z wody z koperkiem. Do pracy w komisji oceniającej zaproszono  nauczycieli – fachowców od żywienia. Dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Pawłowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl. zmagania konkursowe oceniały nauczycielki przedmiotów gastronomicznych Panie Julita Pikul i Beata Delikat.
Ostatecznie na szczeblu ogólnopolskim konkursu, województwo dolnośląskie będą reprezentować uczestnicy z 1-1 OSiW w Mysłakowicach w składzie Daniel Klimecki i Rafał Wesoły. Drugie miejsce zdobyła drużyna z 1-1 HP w Legnicy w składzie Aleksandra Zabłocka i Mateusz Krynicki natomiast trzecie miejsce przyznano drużynie z 1-10 HP w Kamiennej Górze w składzie Ewelina Furtak, Michał Regewicz.
Trofea oraz nagrody ufundowane przez Wojewódzkiego Komendanta DWK OHP we Wrocławiu i Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego we Wrocławiu zwycięzcom konkursu wręczały Mariola Skorupka – Kierownik Zespołu ds. kształcenia i Wychowania DWK OHP oraz Katarzyna Juruś – kierownik placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ząbkowicach Śląskich. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz upominki. Dodatkowo laureat konkursu Mateusz Krynicki (1-1 HP Legnica) otrzymał dyplom za najlepszy wynik osiągnięty w części teoretycznej konkursu.
W podsumowaniu głos zabrała Krystyna Zerbok – Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl., która pogratulowała wszystkim uczestnikom udziału w konkursie, życząc sukcesów na egzaminie kwalifikacyjnym oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu oraz Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny we Wrocławiu

DOLN_zdj 1 DOLN-zdj 2

Bookmark the permalink.

Comments are closed.