Kierunki kształcenia

W roku szkolnym 2012/2013 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

Technikum


Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasy wielozawodowe

Szkoła policealna