Ogłoszenia o przetargach, konkursach ofert oraz ich rozstrzygnięciu:

Roboty ogólnobudowlane w internacie

Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w internacie:
Część 2. "Modernizacja toalety na parterze w budynku internatu przy ul. Mickiewicza 1". polegająca na dostosowaniu jej dla osób niepełnosprawnych zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę.