X TURNIEJ WIEDZY PIERWSZA POMOC

W dniu 21.05.2012 na terenie kompleksu sportowo-widowiskowego przy ul. KƂodzkiej 16 w Nowej Rudzie, reprezentacja naszej szkoƂy w skƂadzie:

• Karolina Babicz 3BT
• Monika ZadroĆŒna 3BT
• Monika GaliƄska 3BT
• Bartosz Perekasz 1BT

stanęƂa w szranki X TURNIEJU WIEDZY PIERWSZA POMOC.Zmagania trwaƂy 6 godzin i obejmowaƂy test wiedzy teoretycznej i ocenę umiejętnoƛci praktycznych. W trakcie turnieju odbyƂ się równieĆŒ pokaz sƂuĆŒb ratunkowych w wykonaniu oddziaƂu gaƛniczo-ratunkowego PSP Nowa Ruda oraz oddziaƂu pogotowia ratunkowego ze ƚwidnicy.

Po częƛci teoretycznej nasza druĆŒyna uplasowaƂa się na doskonaƂym 3 miejscu
i do zakoƄczenia zmagaƄ nie pozwoliƂa juĆŒ sobie odebrać miejsca „na pudle”.
W turnieju braƂo udziaƂ 19 czteroosobowych ekip ze szkóƂ ponadgimnazjalnych oraz 30 gimnazjów z powiatów dzierĆŒoniowskiego, kƂodzkiego, ƛwidnickiego
i ząbkowickiego.
Ɓącznie uczestników: 196

Smaku 3-ciego miejsca dodaje fakt, ĆŒe w jednomyƛlnej opinii opiekunów druĆŒyn, konkurs staƂ na bardzo wysokim poziomie, zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym.

Wielkie gratulacje dla druĆŒyny! Tak trzymać!

opiekun druĆŒyny: JarosƂaw Ɓokaj
<< powrót