Leonardo da Vinci


Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. Rolę Narodowej Agencji programu pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Pod niniejszym linkiem można się zapoznać z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą program.

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie. Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku. Rolę Narodowej Agencji pełniła wówczas (do 2006 roku) Fundacja “Fundusz Współpracy”. Ofertę możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej edukacją i kształceniem ustawicznym uzupełnia także program Wizyty Studyjne.

Program Leonardo da Vinci ściśle współpracuje z Krajowym Centrum Europass, które od stycznia 2009 roku również jest umiejscowione w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Projekty mobilności

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń). Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

Comments are closed.

Skip to content