Fotograf

Praca fotografa odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w pracowniach fotograficznych i halach  zdjęciowych, w których panuje duże zróżnicowanie warunków oświetleniowych. Fotograf realizuje swoje  zadania również w plenerze. Jego praca polega na kontaktach z ludźmi.  Fotograf wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe. Zajmuje się  również obróbka foto-chemiczną zdjęć. Może pracować w zakładach fotograficznych, agencjach,  wytwórniach i studiach filmowych, redakcjach i wydawnictwach, firmach reklamowych, zakładach prowadzących dokumentację fotograficzną. Może również prowadzić własną działalność usługową.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • dobry stan zdrowia
 • prawidłowe rozróżnienie barw i form
 • percepcja kształtów
 • poczucie piękna i estetyki
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • koncentracja i selektywność uwagi, refleks
 • pamięć wzrokowa, spostrzegawczość
 • wyobraźnia, oryginalność
 • cierpliwość, dokładność, staranność
 • kultura osobista
 • uzdolnienia artystyczne, manualne i manipulacyjne
 • umiejętność pracy w zespole

 

W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć:

 • rozróżniać techniki zdjęciowe z uwzględnieniem stosowanego sprzętu fotograficznego oraz  materiałów światłoczułych
 • rozróżniać aparaty fotograficzne oraz elementy ich budowy z uwzględnieniem funkcji
 • rozróżniać procesy obróbki materiałów fotograficznych
 • dobierać sprzęt fotograficzny oraz urządzenia w zależności od rodzaju wykonywanych prac  fotograficznych
 • dobierać źródła światła, sposoby oświetlenia i parametry naświetlania w zależności od techniki    zdjęciowej, warunków wykonywania zdjęć i rodzaju materiałów fotograficznych

Comments are closed.

Skip to content