Fotograf

Praca fotografa odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w pracowniach fotograficznych i halach  zdjęciowych, w których panuje duże zróżnicowanie warunków oświetleniowych. Fotograf realizuje swoje  zadania również w plenerze. Jego praca polega na kontaktach z ludźmi.  Fotograf wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe. Zajmuje się  również obróbka foto-chemiczną zdjęć. Może pracować w zakładach fotograficznych, agencjach,  wytwórniach i studiach filmowych, redakcjach i wydawnictwach, firmach reklamowych, zakładach prowadzących dokumentację fotograficzną. Może również prowadzić własną działalność usługową.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

  • dobry stan zdrowia
  • prawidłowe rozróżnienie barw i form
  • percepcja kształtów
  • poczucie piękna i estetyki
  • koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • koncentracja i selektywność uwagi, refleks
  • pamięć wzrokowa, spostrzegawczość
  • wyobraźnia, oryginalność
  • cierpliwość, dokładność, staranność
  • kultura osobista
  • uzdolnienia artystyczne, manualne i manipulacyjne
  • umiejętność pracy w zespole

 

W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć:

  • rozróżniać techniki zdjęciowe z uwzględnieniem stosowanego sprzętu fotograficznego oraz  materiałów światłoczułych
  • rozróżniać aparaty fotograficzne oraz elementy ich budowy z uwzględnieniem funkcji
  • rozróżniać procesy obróbki materiałów fotograficznych
  • dobierać sprzęt fotograficzny oraz urządzenia w zależności od rodzaju wykonywanych prac  fotograficznych
  • dobierać źródła światła, sposoby oświetlenia i parametry naświetlania w zależności od techniki    zdjęciowej, warunków wykonywania zdjęć i rodzaju materiałów fotograficznych

Comments are closed.

Skip to content