POEZJA i SZTUKA W DZIERŻONIOWIE

„Mój region – moja pasja” to tytuł konkursu literacko – artystycznego zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Dzierżoniowie, w którym wzięła udział Monika Zagała –uczestniczka dzierżoniowskiego Hufca Pracy, kształcąca się na co dzień w Zespole Szkół nr 2 w zawodzie sprzedawca. Do konkursu przygotowywała się pod okiem Barbary Bulerskiej opiekuna koła literackiego „Wyzwolenie uczuć”. Konkurs trwał od 15 lutego do 17 marca 2016 r. Celem głównym było ukazanie twórczości uczniowskiej w poezji i sztuce. 31 marca o godzinie 12:00 wszyscy uczestnicy konkursu ze swoimi nauczycielami i wychowawcami zgromadzili się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie. Na początku uroczystości wystąpili młodzi autorzy w kategorii wiersz, którzy przeczytali osobiście swoje utwory. W wielu ich wierszach można było znaleźć opis miasta. Znalazły się także utwory według opinii pań z biblioteki, które stały się przewodnikami turystycznymi, bo zostały w nich opisane znane zabytki naszego regionu, imprezy i wydarzenia historyczne. Po wysłuchaniu wszystkich wierszy uczestnicy konkursu udali się na poczęstunek,  a w tym czasie komisja konkursowa w składzie Ryszard Mierzejewski – poeta i Marek Cieśla – poeta, muzyk i plastyk udała się na obrady. W drugiej części został ogłoszony werdykt. W konkursie w każdej kategorii poezja i sztuka – szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna – została przyznana jedna nagroda główna. Jednak nikt nie wyszedł z konkursu z pustymi rękami. W związku z tym, że poziom wierszy i prac plastycznych był bardzo wysoki, każda osoba dostała podziękowanie i upominek za udział w konkursie. Dla Moniki udział w tym powiatowym wydarzeniu był dużym wyróżnieniem, gdyż sama mogła zaprezentować po raz pierwszy samodzielnie swój utwór poetycki, który został nagrodzony dużymi brawami. Wystąpienie publiczne dla niej było bardzo trudne, jednak potem przyznała sama, że warto pokazywać innym swoje zainteresowania, efekty własnej pracy i pokonywać swoje blokady wewnętrzne.

 

Barbara Bulerska

1-7 HP w Dzierżoniowiepoezja1 poezja3

Bookmark the permalink.

Comments are closed.