GALA FINAŁOWA I KONGRESU MŁODZIEŻY PRZEDSIĘBIORCZEJ

W dniu 7 czerwca 2017 roku uczennice naszej szkoły- dwa zespoły projektowe
w ramach kongresu (Ewelina Bednarczyk, Alicja Bogdaszewska, Nikola Duź, Joanna Madej, Iwona Wójcik i Martyna Tejman z klasy IAT) wzięły udział w GALI FINAŁOWEJ
I Kongresu Młodzieży Przedsiębiorczej w auli  SPOŁECZNEJ  AKADEMII  NAUK
w Świdnicy.

Obszar tematyczny kongresu obejmował: przedsiębiorczość biznesową oraz  inicjatywy
i innowacje społeczne.

Celem głównym było: rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania projektów z obszarów: przedsiębiorczości, innowacji społecznych i inicjatyw społecznych.

Gala finałowa była zwieńczeniem pracy zespołów projektowych, których głównym zadaniem było m.in.:

 • Udział w warsztatach.
 • Wypełnienie Quizu (testu sprawdzającego wiedzę) z wiadomości przekazanych
  w trakcie warsztatów i materiałów przekazanych młodzieży z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej.
 • Analiza studium przypadku z zakresu przedsiębiorczości za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej.
 • Opracowanie projektu (biznes planu) w zespołach projektowych.
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej opracowanego projektu.
 • Przesłanie gotowych projektów wraz z prezentacjami multimedialnymi.

Organizatorami Kongresu byli:

 • Bank Zachodni WBK i Fundacja Banku Zachodniego WBK .
 • Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego.
 • Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy.
 • Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy.

I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego zdobył zespół projektowy z Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.