dokumenty

Wzory druków do uzyskania duplikatu:

WZÓR DRUKU „ZŁOTA NADZIEJA”

WZÓR DRUKU „ZŁOTA PRYMUS” 

WZÓR DRUKU „ZŁOTY TALENT”

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU 

DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Statut Zespołu Szkół Nr 2

 

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych

I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych

§ 22 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze zm.).

II. Opłaty

Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z póĽn. zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.

Opłatę (zgodnie z zapisem § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:

KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU

NBP OO WROCŁAW

24 1010 1674 0027 5622 3100 0000

W przypadku przelewów zagranicznych:
Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW
IBAN tworzymy przez dodanie przed NRB kodu Polski:”PL”

III. Kontakt mailowy:

Joanna Piwońska – j.piwonska@kuratorium.wroclaw.pl
Joanna Maruszewska – j.maruszewska@kuratorium.wroclaw.pl
Izabela Zaleska-Frankiewicz – i.zaleska-frankiewicz@kuratorium.wroclaw.pl

 

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć:

  1. przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział ds. Obsługi Archiwum ul. Piłudskiego 12 58-500 Jelenia Góra
  2. w Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu- pokój nr 2007,
  3. w sekretariatach Delegatur Kuratorium Oświaty,

* wniosek 492

Comments are closed.