Aktualności


Oferta edukacyjna 2019/20

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy iż od 2 stycznia 2017r. można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255) udzielanej w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Powiat Dzierżoniowski zorganizował 4 takie punkty – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00 zlokalizowane w: Pieszyce w Urzędzie Miejskim przy ul. Kościuszki 2, tel. 74/ 817-62-46 Dzierżoniów przy ul. Nowowiejskiej 73, tel. 530-891-013 Bielawa w budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3, ul. Lotnicza 5, tel. … Czytaj więcej

FILM 0 SZKOLE

  ZAPRASZAMY PRZYJDŹ DO NAS ZOBACZYSZ, ŻE WARTO !!

X POWIATOWY KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 28 marca 2019 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie odbył się finał X Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości pod hasłem przewodnim „Ubezpieczenia”. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej, wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, mechanizmie finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, instytucjach i systemach ubezpieczeń społecznych, mechanizmie funkcjonowania ubezpieczeń gospodarczych, a także  rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz ich aktywne  poruszanie się na rynku ubezpieczeń. Konkurs składał się z dwóch części: Część I- … Czytaj więcej

Oferta edukacyjna 2019/20

SERWIS KANDYDATA

REGULAMIN REKRUTACJI  NA ROK  SZKOLNY W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 IM PROF. T. KOTARBIŃSKIEGO W DZIERŻONIOWIE DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), zwane dalej … Czytaj więcej

FESTIWAL DESERÓW

.  „FESTIWAL DESERÓW”.   W dniu  12 marca 2019 roku odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach Powiatowego Grantu Oświatowego pt.  „FESTIWAL DESERÓW”. Głównym celem projektu była  m.in.: popularyzacja wiedzy z zakresu sporządzania zdrowych deserów i ich wartości odżywczych. Festiwal był połączony z zajęciami, podczas  których uczniowie zajmowali się  sporządzaniem, dekoracją i degustacją pysznych deserów oraz soków owocowo-warzywnych. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów kulinarnych miłośników,  jak i innych osób pragnących poznać różne smaki  i walory odżywcze deserów oraz … Czytaj więcej

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W dniu 27 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyły się zawody I stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych jest pod hasłem  „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, w której wzięło udział 14  uczniów z klasy IAT technik hotelarstwa i IBT technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu … Czytaj więcej

VII OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

 VII OlimpiadaI Przedsiębiorczości i Zarządzania W dniu 8 stycznia 2019 roku odbyły się zawody I stopnia VII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania; temat VII OPiZ: „Problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem”. Adresatami olimpiady byli uczniowie szkół średnich z całej Polski. Z naszej szkoły wzięły udział cztery uczennice (z pięciu zgłoszonych) z klasy IAT w zawodzie technik hotelarstwa. Organizatorem Olimpiady był Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie. Zawody miały formę pisemnego testu złożonego z 50 pytań zamkniętych i trwały 60 minut. Zakres … Czytaj więcej

XIV  OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

XIV  OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W dniu 6 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbyły się zawody I stopnia  XIV OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Trendy na rynku kapitałowym”, w której wzięło udział 9 uczniów z klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Olimpiada Przedsiębiorczości była wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Celem olimpiady było m.in.: zwiększenie zainteresowania uczniów … Czytaj więcej

IX Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Podatkach

IX Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Podatkach W dniu 14 marca 2019 roku odbył się etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych we Wrocławiu pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu był „Podatek dochodowy od osób fizycznych”, natomiast zakres pytań obejmował wszystkie typy podatków oraz przepisy ustawy o doradztwie podatkowym. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół średnich. Celem Konkursu Wiedzy o Podatkach było: budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień … Czytaj więcej

Comments are closed.

Skip to content